top of page

POLİTİKALARIMIZ

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AK-AR Makina ve Metal Sanayi TİC. LTD. ŞTİ. tüm süreçlerinde her kazanın önlenebilir olduğu ilkesiyle hareket eder. Riskleri minimize ederek, çalışanlarını iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki maddelerin uygulanabilmesi için gerekli şartları yerine getirmeyi taahhüt etmektedir:

 

  • Güvenli, sağlıklı, düzenli ve temiz çalışma ortamı oluşturarak “ÖNCE İNSAN” felsefesini tüm ilgili taraflarımızın benimsemesini sağlamayı,

  • İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki Yasa ve Yönetmelikleri dahil tüm uygunluk yükümlülüklerini tayin etmeyi, operasyonlarını bu uygunluk yükümlülüklerine göre yapmayı, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini değerlendirmeyi, çıkan uygunsuzlukları düzeltmeyi,

  • Tüm ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tarafların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemesini sağlamayı, bu konuda sürekli olarak gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamayı,

  • Kalite Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği için tehlikeleri ortadan kaldırmayı, riskleri azaltmayı, risk değerlendirmelerinin yapılmasını sağlayarak, risklerin çalışanlarca ve tedarikçilerce benimsenmesini sağlamayı,

  • İşle ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemeyi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamayı,

  • Çalışanlara çalışan temsilcilerine danışılması ve İSG için katılımlarının sağlanmasını,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği performansının arttırılması için sürekli iyileştirmeyi,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt eder.

bottom of page